Пътен знак Г8 „Движение само наляво пред знака“ – група Г

G8

В знакът, който позволява движението само наляво, символът в средата е дебела хоризонтална стрелка, сочеща наляво.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.