Пътен знак Г7 „Движение само надясно пред знака“ – група Г

G7

В знака, който позволява движението само надясно, символът в средата е дебела хоризонтална стрелка, сочеща надясно.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.