Пътен знак Г6 „Движение само наляво или надясно след знака“ – група Г

G6

В знакът, който позволява движението само наляво или надясно, символът в средата е дебела стрелка (с формата на буква „Т”). Единия ѝ лъч сочи надясно, а другия на ляво.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.