Пътен знак Г5 „Движение само направо или наляво след знака“ – група Г

G5

В знакът, който позволява движението само направо или наляво, символа в средата е дебела стрелка която сочи направо, а от средата ѝ излиза разклонение, сочещо наляво.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.