Пътен знак Г3 „Движение само наляво след знака“ – група Г

G3

В знакът, който позволява движението само наляво, символа в средата е дебела стрелка (с формата на буква обърнато „Г”), която сочи наляво.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.