Пътен знак Г20 „Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари“ – група Г

G20

Този знак е правоъгълен с бял фон. В долната му част е един от знаците за задължителна посока на движение, а в горната е изобразен камион, гледан отзад с оранжева каросерия (този символ означава ППС, превозващо опасен товар).

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.