Пътен знак Г2 „Движение само надясно след знака“ – група Г

G2

В знакът, който позволява движението само надясно, символа в средата е дебела стрелка (с формата на буква „Г”), която сочи надясно.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.