Пътен знак Г18 „Край на задължителната минимална скорост“– група Г

G18

Знака, в който е изписано голямо бяло число, зачеркнато с диагонална червена линия, слага край на ограничението за минимална скорост.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.