Пътен знак Г17 „Задължителна минимална скорост“– група Г

G17

Знака, в който има голямо число, изписано с бяло, указва задължителна минимална скорост.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.