Пътен знак Г16 „Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти“– група Г

G16

Знакът, който указва, че пътя е само за пешеходци и велосипедисти е разделен на две с вертикална бяла линия през средата. В едната половина е изобразен в бяло ходещ човек, а в другата половина велосипед.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.