Пътен знак Г15 „Задължителен път само за пешеходци“– група Г

G15

В центъра на знака, който указва, че пътя е само за пешеходци е изобразен ходещ човек.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.