Пътен знак Г14 „Задължителен път само за велосипедисти“– група Г

G14

В центъра знакът, който указва, че пътя е само за велосипедисти е изобразен бял велосипед.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.