Пътен знак Г13 „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници““– група Г

G13

В центъра на знакът, който указва, че пътя е само за превозни средства на градския транспорт е изобразен бял автобус.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.