Пътен знак Г12 „Кръгово движение“– група Г

G12

В знакът, който показва,  че непосредствено след него следва кръгово движение има три стрелки във формата на кръг, като в края на всяка започва следващата.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.