Пътен знак Г11 „Преминаване отляво или отдясно на знака“– група Г

G11

В знакът, който указва задължително преминаване отдясно или отляво на знака,символът в средата е с формата на буква „Л“, като края на двата лъча са стрелки.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.