Пътен знак Г1 „Движение само на право след знака“ – група Г

G1

В знакът, който позволява движението само направо символа в средата е дебела стрелка, която сочи нагоре.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.