Пътен знак Д9 „Тунел“– група Д

d9

Знака, който обозначава началото на тунел е правоъгълен със син фон. В горната му част има бял квадрат, в центъра на койтов черно е изобразена арка, наподобяваща входа на тунел.