Пътен знак Д9 „Край на тунел“– група Д

d10

Знака, който обозначава края на тунел е правоъгълен със син фон. В горната му част има бял квадрат, в центъра на който в черно е изобразена арка, наподобяваща входа на тунел. Целият знак е зачеркнат с диагонална червена линия.