Пътен знак Д8 „Край на автомобилен път“– група Д

d8

Знака, който обозначава края на автомобилен път е правоъгълен със син фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред. Целият знак е зачеркнат с диагонална червена линия.