Пътен знак Д7a „Скоростен път“– група Д

d7a

Знака, който обозначава началото на скоростен път път е правоъгълен със зелен фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред.