Пътен знак Д6 „Край на автомагистрала“– група Д

d6

Знака за край на автомагистрала е правоъгълен със зелен фон. В центъра му са разположени две вертикални успоредни бели линии, пресечени в средата с една хоризонтална. Целия знак е зачеркнат с диагонална червена линия.