Пътен знак Д5 „Автомагистрала“– група Д

d5

Знака за автомагистрала е правоъгълен със зелен фон. В центъра му са разположени две вертикални успоредни бели линии, пресечени в средата с една хоризонтална.