Пътен знак Д4 „Еднопосочно движение след знака“– група Д

d4

Знака за еднопосочно движение е квадратен със син фон и дебела бяла стрелка в средата, сочеща нагоре.