Пътен знак Д3 „Указател за предварително престрояване“– група Д

d3

На знака за предварително престрояване в правоъгълник с бели стрелки на син фон са изобразени съответно броя и посоката на пътните ленти. Този знак се използва само извън населено място.