Пътен знак Д2 „Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства“– група Д

d2

На знака за допълнителна пътна лента в правоъгълник на син фон с бели стрелки са изобразени съответно лентите, според броя и посоката им, а на тази за бавнодвижещи се автомобили, е поставен знак за минимална позволена скорост. Този знак се използва само извън населено място.