Пътен знак Д13 „Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак“– група Д

d13

Знака, който обозначава началото на зона на действие на даден пътен знак е правоъгълен с бял фон. В горната му част с черни главни букви е изписано „ЗОНА“. Под надписа е съответния знак, за който важи зоната.