Пътен знак Д12 „Край на населено място“– група Д

d12

Знака, който обозначава край на населено място е правоъгълен с бял фон. На него с черни букви е изписано името на населеното място. Целият знак е зачеркнат с червена диагонална линия.