Пътен знак Д11 „Начало на населено място“ – група Д

d11

Знака, който обозначава началото на населено място е правоъгълен с бял фон. На него с черни букви е изписано името на населеното място.