Пътен знак Д1.2 „Брой на пътните ленти, посоки и указания за движение по тях“– група Д

d1.2

Пътния знак, който показва броя, посоката и указанията на пътните ленти е правоъгълен. Фона му е бял, а симетрично разположени върху него са черни стрелки. Броя им е толкова, колкото на пътните ленти, а посоката, в която сочат, показва на къде може да се продължи от тях. Ако за някоя от лентите има специални указания, то в средата на стрелката, която изобразява нея е поставен съответния знак.

Пример: Има три пътни ленти, съответно и трите за направо, но по най-лявата е забранено движението на тежкотоварни автомобили. На знака, в този случай ще има три успоредни стрелки, но в средата на най-лявата от тях ще е изобразен знак В4 „Забранено е влизането на товарни автомобили“.