Пътен знак Д1.1 „Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях“– група Д

d1.1

Пътния знак, който показва броя и посоката на пътните ленти е правоъгълен. Фона му е бял, а симетрично разположени върху него са черни стрелки. Броя им е толкова, колкото на пътните ленти, а посоката, в която сочат, показва на къде може да се продължи от тях.