Пътен знак Б6 „Премини ако пътят е свободен“ – група Б

Премини, ако пътят е свободен

От самото име на знака – „Премини ако пътят е свободен“ става ясно неговото предназначение. Знакът е квадратен, със син цвят и две стрелки, едната е червена, а другата бяла, като бялата символизира превозното средство, което  може да премине.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.