Пътен знак Б4 „Край на пътя с предимство“– група Б

Край на пътя с предимство

От самото име на знака – „Край на пътя с предимство“става ясно неговото предназначение. Формата на знакае ромб с жълт фон и бял контур, зачертан с дебела черна ивица.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.