Пътен знак Б3 „Път с предимство“ – група Б

Път с предимство
От самото име на знака – „Път с предимство“ става ясно неговото предназначение. Формата на знака е ромб с жълт фон и бял контур.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.