Пътен знак Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“ – група Б

Стоп! Пропусни движещите се по пътя с предимствоОт самото име на знака – „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“ става ясно неговото предназначение. Той е с форма на правилен осмоъгълник, като на червен фон с бели букви е изписано STOP.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.