Пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ – група Б

Пропусни движещите се по пътя с предимство

От самото име на знака – „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ става ясно неговото предназначение. Формата му е на обърнат триъгълник като единия връх сочи надолу. Знакът е бял­ с червен контур отстрани.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.