Паметника на връх Шипка

pametnika Shipka

Това е място с голяма история! В момента се изкачвам по близо 900 стъпала, за да стигна до него. Това е паметника на свободата на връх Шипка! Чувствам се странно тук, усещам духовете на всички загинали и си представям театъра на битките! Паметникът е огромен! Големият лъв разположен над входа, който виждам в момента, и думите на старобългарски език, изписани под него: „На борците за свободата“, ме карат да настръхна. Започвам да обикалям, тръгвам надясно, поглеждам нагоре и виждам изписано с големи главни букви името на едно село – ШЕЙНОВО! Това село е известно със знаменитата Шейновска битка, която е част от Руско-турската освободителна война. Продължавам да обикалям паметника, отново поглеждам нагоре и прочитам друго име, отново изписано с големи главни букви – СТАРА ЗАГОРА. Тогава си спомням за битката при Стара Загора през 1877 година. Отивам от другата страна на паметника и там виждам името ШИПКА. Сърцето ми се разтуптява, но намирам сили да продължа да обикалям. Отново се озовах при гигантския лъв на входа. Решавам да разгледам отвътре. Изкачвам още няколко стъпала и се озовавам под лъва, на портите на паметника. Едната врата е отворена, а другата – не. На вратите има по един орел, който наднича през дупчица, като кукувичка. Продължавам навътре и първото нещо, което виждам е невероятната картина, изобразяваща боя на Шипка. На нея са нарисувани четници, изпопадали на земята , обсипани с кръв и други, които продължават да се бият срещу тогавашните ни поробители. Забелязвам Самарското знаме и портрети на много генерали и майори, участвали във войната на Шипка. Там са част от униформите на някои четници и оръжията им. Пушките са огромни! Окачени са на една стена. Хората им се възхищават! Връщам се, тъй като вече разгледах. Обръщам се на входа при лъва и се прекръствам. Чувствам, че това място е свещено! Оглеждам се, гледката е невероятна! Виждат се възвишенията и зелените хълмове на планините, синьото небе и белите пухкави облаци. Изтръпвам и не мога да помръдна! Ще остана така вечно, остани и ти с мен!

Описание:
Ния Арабова