„Падането на Икар“ – картина на Питер Брьогел – стари (Прибл. 1558)

Картината на Брьогел представлява паметен момент от митологията на древните гърци.Великият изследовател Дедал успял да направи криле за сина си, с които да полети над морето. Бащата предупредил амбициозният Икар, че е невъзможно да се издигне прекалено високо, защото перата на крилата са  залепени с восък, който лесно може да се стопи под слънчевата топлина. Икар не се съобразил с предупреждението и това довело до смъртта му в дълбините на морето. Именно този момент е Избрал Брьогел за тема на творбата си.
Остров Крит е изобразен през слънчев, летен ден, на преден фон. Първото, което привлича вниманието ни е орач, следващ плуга си. Вдясно от него се вижда овчар със стадото си,  гледащ в небето. Зад него е спокойното море, огряно от топлата, слънчева светлина на изгрева. По водата се носят кораби, някои от тях са по- близо, други се забелязват на хоризонта. В далечината вляво виждаме огреният вече от слънцето град . Но най- важното в композицията е падналият в левият долен ъгъл на картината Икар. Овчарят поглежда нагоре, орачът сваля погледа си, рибарят, намиращ се непосредствено до давещия се, се фокусира върху въдицата. Никой от тях не забелязва крушението. Корабът преминава покрай главния герой. Моряците на палубата не виждат Икар и гледат в съвсем различна посока. Създадено е впечатлението, че никой не се интересува от съдбата му.

Описание:
Натали Платнарова