„Отишла баба за дренки“ – Ран Босилек

Отишла баба за дренки.

Тъкмо баба на дряна, и Мецана под дряна.

— Бабо-о! Слез да те изям!

— Не ме, баба, изядай! Аз съм дърта дъртуша. Ела нощес у дома. Имам внучки хубави. Едната е Мекушка. Другата е Здравушка. Най-малката — Разумка. Ще избереш от трите, която ти хареса.

Отишла си Мецана. Слязла баба от дряна. Като млада хукнала. Чак в къщи се запряла. Прибрала си внучките. Подлостила вратата.

Среднощ дошла Мецана. Захлопала отвънка:

— Бабо-о, дай ми Мекушка!

— Мекушка ме-еко постлала и сладичко си заспала.

— Бабо-о, дай ми Здравушка!

— Здравушка здраво подпряла и при Мекушка заспала.

— Бабо-о, дай ми Разумка!

— Разумка умна, разумна. Тя на ум баба научи да си подлости вратата и да не ходи за дренки сама-самичка в гората.

Изображение:  На снимката е изобразена интересна  сцена. Кафява мечка с  гердан от розови перли  на врата наднича през прозореца на малка подредена къща. Стаята изглежда  уютна.  До прозореца от вътре са застанали баба облечена в с червен сукман, а под него с бяла риза. На кръста си носи синя престилка.  До нея стои малко русокосо момиченце с бяла риза скръстила ръцете пред гърдите си.  Зад гърба на бабата и момичето се виждат още две русокоси момиченца. Едното от тях  носи син сукман, бяла риза и червена престилка. В ръцете си държи горяща свещичка. Третото момиче е заспало сладко в топлото си легло –    завито с шарено одеяло и бяла възглавница под русата главичка.

Описание:
Малинка Александрова