Ординарецът от „Крадецът на праскови”

Емилиян СтаневТоя ординарец беше висок, мършав селянин, отскоро останал вдовец, с мижави очи, които напомняха очите на светец, с кафяви мустаци, увиснали като царевични бради над тънките му устни.

Емилиян Станев
„Крадецът на праскови”

Цитатът е изпратен от:
Александър Велков