„Натюрморт с цъфнало клонче“ – картина на Бинка Залтрева (30-те, 40-те години на XX в.)

Този натюрморт представлява цъфнало клонче на ябълка потопено в сферична, прозрачна ваза пълна с бистра вода. Цветчетата са деликатни, в бял цвят с бледорозова краска. Някои от цветовете са нацъфтели, други са още затворени пъпки. Клончето е богато, разклонено в три посоки и отрупано с листа.

  Вазата е поставена на маса със светла покривка. До нея има две книги, едната(разтворената) е по- близко, а жълтият разделител се вижда между страниците и. Втората е затворена и лежи в по- далечния край на масата. Зад нея, вляво прозорец хвърля слънчева светлина на стената отсреща.

  Картината ни навява асоциации за настъпващо лято.

Описание:
Натали Платнарова