Менендес от „Дългото сбогуване”  

 

raymond chandler
До прозореца седеше някакъв мъж и прелистваше списание. Беше облечен в синкавосив костюм на почти незабележимо гълъбовосиньо каре. Кръстосаните му крака бяха обути в меки мокасини, удобни като гуменки. От джобчето му стърчеше  сгъната на четири бяла кърпичка, а зад нея бяха пъхнати слънчеви очила. Косата му беше гъста, черна и къдрава. Много тъмен загар. Вдигна към мен лъскави като на птичка очи и се усмихна под тънките мустачки. Тъмнокафявата му връзка бе завързана на предизвикателна фльонга върху изкрящо бяла риза.

Из „Дългото сбогуване”
Реймънд Чандлър
Анубис, 1992

Описание:
Валерия Вълева