Манол от „Време разделно”

manol vreme razdelno

Единият беше едър, но толкова широкоплещест, че не личеше високият му ръст. Черната му коса падаше на раменете, хваната през челото му с ремък, къса черна брада обграждаше лицето му. Намяташе го тъмночервена, къса до коленете дреха, вързана на гърдите. Изпод дрехата се белееха ръкавите на ризата му, с червено везмо по китките. На кръста имаше кожен надиплен пояс-силях само с един затъкнат нож, а под силяха носеше друг, червен пояс.  Бели навуща с черни ремъци стягаха под коленете кафявите му гащи, обръбени с черни гайтани.

Маноловият поглед беше като ръка – човек го усещаше по себе си как дири, сякаш иска да намери нещо. Той винаги търсеше нещо в лицата на хората. И като ръка можеше да помилва или да удари болно място. Да прибере и да хвърли.

Из „Време разделно”
Антон Дончев
Издателство „Слово”, 2000

Описание:
Валерия Вълева