Лондонското око

Лондонското око е построено на 09.03.1999 год. на брега на река Темза в чест на Новото хилядолетие. Това е един от най-популярните символи на столицата на Великобритания. Височината му е 135 м. и е посещавано от над 3 000 000 души всяка година. Колелото се състои от 32 кабинки, колкото е и броят на кварталите в Лондон. Поради суеверни причини, кабинка с номер 13 няма. Всяка кабинка е с тегло 10 тона, а в нея могат да се возят свободно 25 човека или общо 800 души за цялото колело. Всяка кабинка изминава 3700 км в рамките на една година. Времето, за което колелото прави една пълна обиколка е 30 мин.,което позволява на хората да се качват и слизат, без то да е спряло. Цената за великобританската атракция е 21,50 лири, а гледката от върха се простира на разстояние 40 км.

Описваната снимка е правена в ясно време. Колелото е бяло на цвят и позиционирано в средата й. Разстоянието между него и границите на снимката е по-голямо от лявата и дясната страна, отколкото от горната и долната, където почти запълва обема на фотографията. Колелото е съставено от две окръжности – по-голяма и по-малка, които се намират една под друга. Считано от горната част на снимката, първата окръжност е със значително по-големи размери. Върху нея се намират и кабинките за посетители. На снимката се виждат всичките 32 кабинки, които са снимани към вас. Намират се от външната страна на голямата окръжност и изглеждат като сиви малки кръгове, върху които слънцето се отразява.

Двете окръжности  са свързани със  зигзагообразни равни линии помежду си, които приличат на малки триъгълници. Между всеки два триъгълника има малки бели кръгчета, които на снимката изглеждат като точки.

Колелото е поставено върху две, допрени в горните си краища оси и разделени в долните такива. Осите са леко овални към вътрешната страна на своите центрове. Върху върха на допрените една в друга оси, има механизми, задвижващи колелото, които изглеждат като малък кръг в неговият център. От него излизат по 60 прави линии (от пред и отзад), по диаметъра на колелото, свързващи центъра с по-малката окръжност. Зад и от двете страни на колелото има различни по размери сгради. В лявата част има 25 етажна сграда, с формата на водоравен правоъгълник, стигаща почти до средата на колелото. От дясната страна, има хоризонтално разположена 5-етажна сграда с тъмно кафяв, остър, триъгълен покрив, намиращ се по цялата й дължина. В началото на покрива, в „профил“ има четири бели комина. По дължината на покрива, обърнати към вас има още 4, които са на различно разстояние един от друг. Разстоянието между първия и втория е същото като разстоянието между третия и четвъртия комин. Вторият и третия са на близко разстояние един от друг. Първият и втория и третия и четвъртия – на по-далечно. Небето зад колелото е светло синьо с преобладаващи сиви облаци. В долната лява част и по средата на снимката, на заден план, се виждат и бели.

Описание:
Венелина Асенова