Котенце

Коте

Пред теб стои един приятел, малък и пухкав – все още се побира в двете ти шепи. Меката и рехава козина покрива цялото тяло от ушите до дългата опашка. Четирите малки лапички също са покрити с мека топлина. От тях леко се подават малки заострени нокти, разположени в края на  меките топли пръстчета, оформени като полукръг около една по-голяма мека основа. Муцунката е кръгла, нослето не се подава много напред, топло и влажно готово да те подуши. Очите големи и кръгли, широко отворени заемат голяма част от лицето. Изпълнени с любопитство, котешките очи винаги са бляскави,  все едно покрити с роса. В страни от нослето излизат дълги и твърди мустачки. Добро средство за гъделичкане. Ушите са разположени отгоре на главата, отвън покрити с тънък пласт козина, а от вътре с много причудливи извивки на кожата. Почти винаги щръкнали, те се движат независимо едно от друго напред и встрани, улавяйки всеки звук с дългите си косъмчета, които ги покриват по ръбчетата от върха до  основата. Този малък, пухкав приятел обича да издава характерни звуци, предимно когато е щастлив – той мърка. Ако го милваш ще усетиш как по цялото му тяло се разнасят приятни вибрации при всяко вдишване и издишване. Това е малко коте, което все още се побира в двете ти шепи.

Описание:
Хариста