Котаран

Българска народна приказка, преразказана  от Ран Босилек

Една сутрин Зайо Байо срещнал Лиса сред гората

— Кума Лиске — рекъл Зайо, — иска ми се да подойда тия дни при теб на гости.

— Не ти трябва, Зайо Байо! Котаран при мен живее. Какъвто е лош и страшен — къс по-къс ще те раздърпа!

Уплашил се Зайо Байо. Кого видял, кого срещнал — все за котака разказвал.

Чули за тоя звяр страшен Кумчо Вълчо, Баба Меца, дългомуцунест Глиганчо. Заедно със Зая Бая сдумали се една заран да поканят на трапеза котарака с Кума Лиса. По-отблизо да го видят.

— Аз месото ще приготвя за трапезата богата! — обадил се Кумчо Вълчо.

— Аз пък цвекло и картофи ще изровя за софрата! — силно изгрухтял Глиганчо.

— Аз мед сладък ще домъкна! — рекла рунтава Мецана.

— Аз пък моркови и зеле! — най-подир добавил Зайо.

И разтичали се всички. Гозби почнали да готвят. Кога всичко пригласили, пак на съвет се събрали. Питали се един друг кой гостите да покани.

— Аз не мога — рекла Меца. — Каквато съм тежкокрака, ако Котаран ме погне, с бяг не мога се избави!

— И мен за бяг не ме бива! — одумал се и Глиганчо.

— Аз пък стар съм и не видя — рекъл Вълчо и въздъхнал. — Нека иде Зайо Байо!

Престрашил се Зайо Байо. Тръгнал гостите да кани. Стигнал Лисината къща и почукал на вратата. Подала се Кума Лиса.

— Кого търсиш, Зайо Байо?

— Добър ден ти, Кума Лиске! Много здраве от Мецана, от Кум Вълча и Глигана! Днес трапеза нагласихме, та дойдох да ви поканя — теб и твоя Котаранчо…

— Ний на гости рядко ходим — отговорила кумата. — Ала щом сте пригласили, ще ви дойдем. Но послушай! Щом ни видите, че идем, да се скрийте кой де може! Котаран е лош и страшен! Къс по-къс ще ви раздърпа!

Хукнал назад Зайо Байо и отдалеч се провикнал:

— Крийте се кой дето може! Котаран е лош и страшен, къс по къс ще ни раздърпа!

Още Зайо не издумал, Баба Меца се покачва на едно дърво високо. Вълчо в храстите се мушнал. Зайо зад гнил дънер скрил се, а Глигана — под софрата.

Котаран и Кума Лиса до трапезата пристигат. Щом месото помирисал, Котаран очи изблещил. Зафучал и взел да лапа. Лапал, лапал — до насита. Па изтегнал се доволен и замъркал…

През туй време под софрата комар ощипал Глиганча и той, без да ще, помръднал. Котаран веднага скочил. Помислил, че мишка шава. Хвърлил се и стиснал силно за опашката Глигана. Рипва той с всичка сила. Бяга, душа да спасява. Котаран от страх настръхнал. Изфучал назад отскочил и за миг се покатерил на дървото при Мецана. Тя се стресва и цоп — долу: право върху Кумча Вълча…

Хуква Меца, хуква Вълчо, а след тях и Зайо Байо. Стигат Глигана в гората и на бяг ударват всички. Бягали те, без да спират, цели три дни и три нощи. Най-подире се запрели. Зайо дъх поел и рекъл:

— Пред какви не страхотии аз юнашки съм излизал, ала такъв звяр нечуван до ден-днешен не бях срещал. Право казва Кума Лиса. Тоя Котаран ни слиса!

 

Изображение:  На картината е изобразена сцена в която Баба Меца, Вълчо, Зайо Байо и Глигана са спрели на китна полянка под едно дърво и въодушевено си приказват. Ранна  есен е. Тревичката е пожълтяла. Зад тях има горичка, листата на дръвчетата все още са зелени, само тук там има някое жълто. Дървото под което е застанала компанията , също е със жълти и зелени листенца. Слънчево е, дори една пчеличка се е спряла зад гърба на Вълчо и слуша с интерес въодушевения разговор на приятелите. Мецана изглежда сериозна и замислена, облечена е с бяла риза на пъстри сини цветя. Отгоре има червено елече. Полата и е дълга до земята, синя на жълти и червени райета. На голямото си коремче е препасала пъстра жълта престилка. Едната си  лапа е сложила на кръста, а другата  е опряла на корема си. От дясната страна до нея е застанал Глиганчо,  леко прегърбен и подпрян на кафяво дървено бастунче.Той изглежда не по малко заинтересован от разговора. Ризата му е жълта на червени шарки. Сините му потури са препасани с широк червен пояс. Срещу него е Вълчо. Той е със зелени панталони, на дясното му коляно има розова кръпка. Върху бялата си риза има синьо елече, а в червеният пояс на кръста му има голям нож. Повдигнал е дясната си лапа и с широко отворена уста разказва нещо. И най малкия участник в разговора е Зайо. Изглежда и най емоционален. Наведен е леко напред към останалите и е разперил лапички. Блузката му е на сини и лилави квадратчета, а из под червените му панталонки се подава малка бяла опашка.

Описание:
Малинка Александрова