Костов

Димитър Димов

Той беше висок петдесетгодишен ерген с продълговато розово лице, със сини очи и сребърнобяла коса. Носеше сако от кафява панама, светъл голф и великолепни спортни обувки.

Димитър Димов
„Тютюн”

Цитатът е изпратен от:
Александър Велков