Корица на книгата „Патиланско царство“

Илюстрацията на корицата е цветна, фонът е оранжев. В горният ляв ъгъл е
изписано името на автора, а под него дъговидно и заглавието на книгата.
Акцентът е поставен върху  Патиланчо, изобразен в средата. Момчето седи
на трон, а на двете стъпала под него, близо до краката му са се
настанили Татунчо, Дебеланко и едно мъничко мишле. Татунчо се покланя
стъпил със задните си лапи на първото стъпало, а предните е кръстосал и
изпънал към импровизирания крал и е положил глава върху им. Тялото му е
извито, а опашката вирната. Горната част на главата му е в тъмно
оцветяване, като тъмни петна има и по гърба близо до опашката.
Изражението му е благоговеещо, като на поданик. С предните си лапи държи
мъничко мишле. То е изправено и също наблюдава момчето. Сякаш Татунчо
поднася дар в знак на почит.
  Дебеланко също наблюдава Патиланчо.Тялото му е късо и набито и изцяло
покрито с тъмни петна. Опашката му е извита подобно на кравайче.
  Патиланчо излъчва царственост, както заради позата, която е заел,
така и заради облеклото си – пищен плащ в бели и небесни цветове. 
Дрехата му се спуска покрай раменете и се дипли около трона. Момчето е
кръстосало крака, обути в ботушки. Носи къси панталони. За корона му
служи триъгълна, островърха хартиена шапка. Цар Патилан е положил ръце
върху облегалките на креслото – трон, като едната е отпусната, а с
другата държи голямо перо. Красивото му усмихнато лице, розовите бузки и
притворените очи, обаче говорят не за твърда и недостижима личност, а за
весел, добронамерен и жизнерадостен младеж.
  Покрай трона, зад монарха, са се наредили неотлъчните му другари в
ролята на пажове и придворни дами.  Отляво са трите момчета, плътно
стоящи едно до друго. Те се усмихват и като че ли желанието им е да се
доближат възможно най-близо до владетеля. Облечени са в тъмни дрехи в
контраст с ярко зачервените си бузки. Срещу тях са и трите момичета на
видима възраст около девет години. Те също са се подредили едно до
друго. Изправените им стройни тела и вдигнатите им глави ни вдъхват
усещане за значимостта и величествеността на момента. Момичетата са с
еднакви прически-късо подстригани коси на черта до под ушите. И трите се
усмихват, а бузките им са белязани със същата  червенина, говореща за
здраве. Облечени са в тъмни рокли.
  Несъмнено общото внимание е насочено към Патиланчо, а той се радва на
близостта и уважението на приятелите си.

Издание:„Патиланско царство“
художник: Вадим Лазаркевич
Описание: Ивелина Дамянова