Констанс Бонасьо – героиня от романа „Тримата мускетари”

aleksandur diuma - bashta

Тя беше очарователна жена на около двадесет и пет години с тъмна коса и сини очи, с леко вирнат нос, чудесни зъби и мраморнобяло лице с лека руменина.  Тук обаче свършваха чертите, по които човек можеше да я сметне за някоя знатна дама. Ръцете й бяха бели, но лишени от изящество, а краката й не бяха на дама от знатен произход

Госпожа Бонасьо имаше най-очарователната усмивка на света.

Из „Тримата мускетари”
Александър Дюма
ИК „Д. Яков” и др., 1992

Подбор на описанието:
Валерия Вълева