Комета

Кометата е малък астрономически обект. Представлява тяло, съставено от лед от замръзнали газове, орбитиращо в Слънчевата система. Когато е далеч от Слънцето, кометата е невидима. При приближаването си до Слънцето, замръзналите газове започват да се изпаряват и се образува красива опашка, която излъчва светлина вследствие на въздействието на слънчевия вятър. Опашките на кометите винаги са насочени в посока, противоположна на Слънцето.

На снимката, на фона на тъмното небе обсипано с безброй звезди, е показана комета с красива опашка. В началото си кометата има заоблена глава предимно бяла, а към края на опашката светлината се разпръсква.

Описание:
Ивайло Димитров