Книга

kniga
Книгата е обемно литературно произведение, отпечатано на хартия. Първата и последната му страница се отличават с по-голяма дебелина в сравнение с останалите страници. Книгата се познава най-лесно по миризмата на хартия, която е сред най-приятните аромати за хората, обичащи да четат.

Разнообразието от книги с различна големина, графично оформление и съдържание е огромно. Най-лесното разделение на книгите е в две категории – „интересни” и „скучни” в зависимост от личната преценка на всеки човек. Книгите от първата категория се пазят ревниво и се четат по няколко пъти. Тези от втората категория имат разнообразно приложение – за подпиране на денивелирани мебели, за разпалване на огън, за създаване на произведения на изкуството. В краен случай – за агресивно нападение на досадни мухи през лятото.